10 Grunnleggende psykoanalyse PA

Som Andrawis A, (2018); har beskrevet at PA er en disiplin for humaniora som omhandler menneskeliv og dets mentale lidelse og psykiske sykdommer, med fokus på tidlig barndomsskader. Fra antropologiske tilnærmingsmåter betraktes mennesket som en enhet av kropp, sinn og sjel, som forstås som uadskillelig fra hverandre. PA er vitenskapen til det underbevisste. Sigmund Freud grunnla det for over 100 år siden som en ny disiplin under begrepet PA. Deres røtter ligger i medisin, metapsykologi og filosofi. Som en analytisk disiplin representerer den en metode for studier av ubevisste og sykdommer gjennom tidlig barndomsundertrykkelse og traumer. Det handler også om en rekke praktiske psykoanalytiske teknikker og teoretiske begreper, samt modellkonsepter om utvikling av psykisk lidelse og psykisk lidelse (Liste 2009) ,

PA fokuserer på tidlig barndoms traumer. Følgende må tas i betraktning: Modstand fra pasientens side, overføring av repressjoner, oedipal strukturell mangel og vurdering av patologisk seksualitet.Den omfattende kulturteorien om PA er en lære om menneskelige individer, samt en kollektiv av internaliserte traumer og deres overveielse. Massedynamikken og deres veiledning til sosiale offer og enkeltpersoner er også avklart. (Freud A. & Grubrich- Simit 2006). PA undersøker mentale prosesser som ellers er lite tilgjengelige, spesielt ubevisste betydninger av taler, handlinger, følelser og imaginære forestillinger, drømmer, fantasier og ønskesøkt. Det er en psykoterapeutisk metode basert på denne undersøkelsen og preget av tolkning av lyst og forsvar, overføring og mottransfer. I denne forstand brukes begrepet psykoanalyse som et synonym for psykoanalytisk behandling og terapi (ibid.).

Som List (2009) har beskrevet, er PA og dens analyse noe som kan dekomponeres, dekomponeres eller bindes: en språklig sammenligning med arbeid i det kjemiske laboratoriet, hvor dekomponering eller kjemisk binding kan oppstå. I samlingen av menneskets biografiske historie kan det føre til kompliserte forhold. I det ubevisste laboratoriet prøver man å finne inngangen til de undertrykte ubevisste gjennom drømmer og drøftolkning ved hjelp av frie foreninger. Terapeuten kan derved rekonstruere tidligere repressjoner og / eller knytte forbindelsene til den nåværende psykodynamikken og til den nåværende konflikten (Liste 2009).

10.1   Terapier gjennom farmakologiske tilnærminger

Antidepressiva og benzodiazepiner brukes i dagens terapier, hvorved benzodiazepiner bare skal brukes i begynnelsen av behandlingen når tilstanden er akutt og plager. En raskere og mer effektiv effekt oppnås på denne måten. Men du må huske på at dette middelet kun skal brukes med kort varsel for å unngå avhengighet. Oppsigelsen av benzodiazepiner må utføres i flere trinn og over flere uker.Antidepressiva, selektive serotonin reuptake inhibitorer (SSRI) brukes her. Effekten av antidepressiva forekommer vanligvis etter to til tre uker etter inntak, sammenlignet med benzodiazepiner, som virker det samme. I de senere år har det vært et klart positivt resultat om den terapeutiske suksessen i angstlidelser. Psykofarmakologiske og psykoterapier er ifølge Möller et al. (2005), den ideelle tilnærmingen for målrettet suksess. Psykoanalyse PA spiller en viktig rolle i generalisert angstlidelse. I en bredere forstand har psykoanalysen, som en spesiell form for skolepsykoterapi, i forfatterens hverdagsserfaring med pasienter, vist at det var hans jobb som psykoanalytiker å forbedre sosiale ferdigheter, strukturere miljøet og øke bevisstheten om og gjenopplive den nå ubevisste opprinnelige konflikten som en del av en Overføringsprosess, en «ettermognad» av egoet for å oppnå utvikling av optimale konfliktløsninger. I tillegg etablerer etableringen av en stabil, psykisk tilstand av stabile partnerforhold, senere gjenopprettelse av sosiale ferdigheter, utvikling av selvhjelpskompetanse gjennom refleksjon av hendelser, inkludert selvfremmende , å forstå og bevisst representere ubevisste undertrykkelser av barndommen med rekonstruksjon. For helse og trivsel er det viktig at personlige behov kan oppnås. Til slutt skal pasienten føle seg fri og uavhengig ( ibid.).

 

Progressiv muskelavsla i henhold til Jacobsen

Det er avslapping og spenning av individuelle fysiske muskler, bio-tilbakemelding og autogen trening. Alle disse skjemaene viser et positivt svar på det autonome nervesystemet som en fysiologisk prosess.

  1. Psykoanalyse, samt psykoanalytisk psykoterapi og prosedyrer Begge metodene spiller en viktig rolle for å avdekke årsaken til destruktiv-infantile mønstre av adferd, angstsmønstre, for å oppnå korreksjon og bevissthet. Mot frykten er en håndteringsstrategi utarbeidet. Möller et al liste strukturelle ego svakheter som årsak, som kan elimineres ved strategier for å takle angst. I tillegg til dette er utviklingen av en stabil mental tilstand og selvhjelpskompetanse gjennom refleksjon over hendelser, inkludert selvtillit fremme, for å forstå og bevisst representere ubevisste undertrykkelser av barndommen gjennom rekonstruksjon (Möller et al., 2005). De berørte burde vite at frykten ikke skal betraktes som allmektig og uforanderlig og søke hjelp. De har en tendens til å være redd for å mobilisere forsvarsmekanismer i løpet av terapiprosessen og dermed komplisere oppnåelsen av de terapeutiske målene. Bruk av psykotrope stoffer, spesielt antidepressiva, serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) i terapi har vist effektiv suksess i utvinning. For å unngå tilbakefall, Dilling et al. (2011) for å fortsette å ta psykotrope medisiner etter en viss tidsperiode.

Univ. Prof. Dr. Andrawis