1 gruppe psykoanalytisk psykoterapi

introduksjon

I løpet av de siste to tiårene har gruppen psykoterapi blitt stadig viktigere som en del av psykoterapeutisk behandling i både ambulante og innlagte pasienter. I psykoterapeutisk rehabiliteringsklinikker er gruppepsykoterapi en sentral del av pasienten.

Mange pat. I begynnelsen er gruppepsykoterapi ofte skeptisk. Etter en grundig introduksjon og informasjon om gruppepsykoterapi, finner mange deltakere denne behandlingen svært nyttig. Det er lukket og halvåpent gruppe psykoterapi.

 1.1 Gruppe psykoterapi

 En kort historisk oversikt, i begynnelsen av forrige århundre, ble tuberkulosepasienter i sanatorier informert om sykdommen deres av hodesentre grupper av leger og mottatt oppmuntring og støtte i pasientgruppen.

I 1931 ble psykosepasienter behandlet i grupper i USA, hvor vekten var mer på gruppedeltakernees felles erfaring (såkalte jevnaldrende) ikke så mye på gruppelederens oppførsel, hadde gruppearbeidet en lindrende effekt på deltakerne. Denne modellen ble vellykket praktisert i selvhjelpsgruppene av anonyme alkoholister fra 1935 og utover. Det førte etter 2. verdenskrig til utvikling av ytterligere selvhjelpsgrupper.

Uansett utviklet Moreno en rollespill, psykodrama, en spesifikk form for gruppepsykoterapi.

Siden 1930-tallet har konseptet gruppepsychoterapi også blitt innført som en behandlingsmetode innen psykodynamisk orientert analytisk psykoterapi (Slavson 1934). Utdannelsesbehandlinger som autogen trening eksisterer også siden den tiden.

1.1.2 Psykoanalytisk gruppeterapi

Målet med analytisk gruppeterapi er å avdekke og overvinne konflikten med hjelp av andre gruppemedlemmer og terapeuten / legen som ubevisste bakgrunn som ligger til grund for konflikt, problem eller uønsket oppførsel. I analytisk gruppeterapi antas det at en persons forholdsadferd er spesielt preget av de erfaringene han har gjort i barndommen, spesielt med sine nære omsorgspersoner. spesielt tidlig barndoms traumas som er blitt fordrevet. Disse tidlige opplevelsene er bekreftet i det tilhørende adferd hos det voksne mennesket og reflekteres i måten man kan forme ens mellommenneskelige forhold på i det ubevisste. Dette kan føre til ubevisst overføring av følelser eller måter å tenke på mønstre av atferd som ble opplevd i en tidligere fase av livet for å presentere forhold. Denne ordningen er da blitt en så naturlig del av personligheten at det vanligvis er vanskelig å gjenkjenne det som en oppførsel som ikke lenger passer til den nåværende personen og livssituasjonen. Opprettholde relasjoner er vanskelig fordi misguided atferd har begravet seg i personligheten og blitt en kjent følgesvenn i livet.

I gruppeterapisituasjonen kan disse gamle mønstrene og deres røtter bringes til bevissthet gjennom samhandling og refleksjon mellom deltakerne, slik at forholdene i hverdagen også kan ordnes annerledes.

1.1.3 Ulike tilnærminger i gruppepsykoterapi

Det er svært forskjellige tilnærminger til gruppepsykoterapi: Psyko-tematisk-terapeutiske grupper – spesielt for fysisk syke klienter

Sosiokommunikative støttegrupper – grupper for å forbedre sosiale oppfatninger og samhandling

Oppførselstrening i grupper – hovedsakelig i sammenheng med avhengighetsforebygging og avhengighetsrehabiliteringsbehandling

Kunst- og musikkterapeutgrupper – for å forbedre følelsesmessig erfaring i sammenheng med multidimensjonal terapi i psykosomatiske klinikker

Kroppsrelatert gruppe terapi – å forbedre avslapping evne (funksjonell avslapningsterapi, PMR) og for å forbedre kroppen-opplevelse (concentrative treningsterapi, fysioterapi og Feldenkrais). Terapeutiske Milieu store grupper (såkalt Station sammenkomster.) – for å fremme sosiale ferdigheter, bedre ekstern og selvoppfatning, lære om rolleatferd, fremming av kommunikasjonsferdigheter (lære å lytte, gi tilbakemelding og motta).

 1.1.4 Psykoterapi basert på dybdesykologi

I smalere forstand tilbys psykoterapi-basert gruppepsykoterapi n i forskjellige innstillinger:

Analytisk gruppe psykoterapi

Analytisk orientert gruppepsykoterapi

Dybdesykologi basert-interaksjonell gruppe psykoterapi

Psykodramatisk gruppe psykoterapi

Denne spesifikke gruppen psykoterapi tilbys både i poliklinisk og ambulant psykoterapeutisk behandling i psykosomatiske klinikker. Det er to former:

2.Lukket og halvåpent gruppe psykoterapi

I en lukket gruppepsykoterapi velges de individuelle deltakerne i foreløpige diskusjoner. Gruppepsychoterapien starter på en fast dato, og gruppedeltakere blir ikke erstattet av nye. Denne form for gruppepsykoterapi foregår hovedsakelig i polikliniske psykoanalytiske grupper.

I ambulant behandling i spesialiserte psykosomatiske klinikker, er semi-åpen gruppe psykoterapi mest brukt; h. I en gruppe som allerede er igangværende, etter at gruppedeltakere er avvist, inngår nye pasienter i denne gruppen. Du drar nytte av den allerede etablerte positive og tillitsfulle terapeutiske arbeidsatmosfæren til gruppen. På den annen side må gruppen alltid kompensere og behandle avgang og gjeninnføring av gruppemedlemmer. Heterogen gruppepsykoterapi, her er menn og kvinner behandlet sammen med ulike kliniske bilder. Dette har den fordelen å møte komplekse perspektiver og oppleve et bredere spekter av gjensidige reaksjonsmønster og tilbakemeldinger. Deres egne måter å oppføre seg og kommunisere på oppfyller ulike reaksjoner og muliggjør nye erfaringer og innsikt på denne måten.

2.1 Hvordan fungerer gruppepsykoterapi

Som et viktig salgsfremmende puls deltakere i en gruppe psykoterapi opplevd gruppe fra både terapeuten og ved gruppemedlemmene selv, igjen få tilgang til legitime håp om en endring i deres individuelle situasjon. Egen opplevelse av håp er en avgjørende faktor for videre endring og bedring. I individuell terapi skepsis til en terapeutisk forandring noen ganger varer lenger. Opplevelsen i gruppe psykoterapi som andre gruppemedlemmer i lignende konflikter og klager lide og de berørte med deres frykt og konflikter er ikke alene, noe som resulterer i en dyp lettelse. Pasienter føler seg ikke lenger isolert med sin lidelse, men kan få fornyet indre tilgang til det sosiale miljøet; hvis de tidligere levde i en sterkere sosial isolasjon på grunn av sykdom.

I tillegg til utveksling av informasjon i forbindelse med gruppepsychoterapi opplever mange kunder for første gang at de kan være viktige og nyttige for andre. Denne erfaringen bidrar betydelig til en forbedring i selvtillit. Som del av gruppepsykoterapi gjentar mange deltakere opplevelser de kjente fra deres opprinnelsesfamilier, men nå kan de få nye korrigerende opplevelser i det nå og nå psykoterapeutiske feltet, slik at de kan komme i kontakt med andre utenfor terapien også kommunisere. Utviklingen av ny og positiv atferd i menneskelig interaksjon kan testes innenfor det beskyttede rammeprogrammet for gruppepsychoterapi, og reduserer sosial angst. I løpet av gruppen opplever deltakerne tydeligvis en utvidelse av atferdsmodeller i forhold til opplevelsene til den primære familien, både gjennom terapeutens oppførsel og gjennom gruppemedlemmer. Et meget sentralt aspekt ved gruppepsykoterapi er den mellommenneskelige læring i her og nå i gruppen, som representerer en sosial mikrokosmos. Gjennom korrigerende følelsesmessige opplevelser får alle deltakerne en bedre oppfatning av andre og deres selvtillit, og kan bidra med dem til sitt sosiale miljø, familie og arbeid.

Følelsen av samvær i gruppepsykoterapi, etter første angst, er en viktig og betydelig ny opplevelse for mange deltakere langt utover tidspunktet for deltakelse i gruppepsychoterapi.

Univ. Prof. Dr. Andrawis