På viktigheten av å oppdage tidlig barndomsundertrykkelse i psykoanalyse

 

Andrawis (2018) beskriver fenomenet tidlig barndoms traumas som har blitt undertrykt og ikke kunne bli opparbeidet som en » undertrykt ubevisst «. Psykiske forandringer av denne typen korrelerer også med patologiske symptomer Den undertrykte ubevisste kan beskrives som destruktive infantile mønstre av atferd og manifesterer seg i form av neurotiske overføringsfenomener. Disse fenomenene kan også manifestere seg i fremskrivninger som gjør mellommenneskelige forhold vanskelige. Hvis traumer av «undertrykt ubevisst» Et mellommenneskelig forhold mellom destruktive og infantile atferd og sunne, stabile, bærekraftige forhold kan overvinnes, noe som muliggjør en vellykket sameksistens for og med hverandre.

Hvordan påvirker det ubevisste vår adferd negativt? Den tidlig undertrykte ubevisste er ikke tilgjengelig for oss mennesker. Det er ingen kommunikasjon mellom vår bevissthet og vår undertrykte ubevisste Andrawis (2018). Bevissthet er alt vi kan forstå og ble presentert i denne formen av Sigmund Freud i «Iceberg Model». Forholdet mellom bevissthet og det ubevisste ble forklart av et isberg, somNagera , 2007 refererer til. Bare toppen av dette fjellet, en liten del, er synlig. Og bare denne delen, bevisstheten, kan vi forstå (Freud s. 1912, i Nagera 2007). Ifølge Müller-Pozzi kan de undertrykte bevisstløsene også sammenlignes med et gravkammer hvor traumata er lagret. Frykt ønsker å beskytte mot smertefull avsløring, slik at veien til det ubevisste er blokkert. De berørte menneskene lider og dette har en negativ innvirkning på menneskelig interaksjon.

«Vi danner følgelig vårt konsept om det ubevisste fra undertrykkelsens lære. Den undertrykte er modellen av det ubevisste. Men vi ser at vi har to ubevisste ting, det latente, men likevel bevisste, og de undertrykte, i seg selv ubevisste «(Freud, s. 1940: 241).

For mellommenneskelig kommunikasjon betyr dette at forholdet er truet av påvirker og forgår. På grunn av påvirkningene til de undertrykte bevisstløse, er det ingen utveksling mellom det ubevisste indre og ytre verden. Dette skaper en dysfunksjonalitet i kommunikasjon i mellommenneskelige forhold. I et større rammeverk kan krigene også forklares. Dette kan forklares med dagens eksempel på religiøs fanatisme. Religiøse fanatikere viser paranoid oppførsel på utsiden, og på grunn av de ubevisste påvirkningene, kan de indre og ytre verdener ikke kommunisere med hverandre. For å muliggjøre en sunn sameksistens er det viktig å overvinne denne tilstanden.

Imidlertid er den som viser dette destruktivt-infantile mønsteret av oppførsel, ikke kjent med dette eller tilgjengelig. Det vil si at negative oppførselsmønstre ikke oppfattes som sådan av den berørte personen og ikke forstått. Eventuell adferd fra underbevisstheten er negativt belastet den andre personen, så negativ at det kollapser mellommenneskelige forhold. Det er forstyrrende for mellommenneskelige relasjoner, og det er misforståelser, mistilligheter, hat, forakt, misunnelse og sjalusi og «mot hverandre» gjennom tidlig barndomsrepression. Alle disse negative egenskapene kan beskrives som en «utslettingsmaskin» (den undertrykte ubevisste UW) som er rettet mot ethvert forhold – spesielt mellommenneskelig forhold. Når utryddelsesmaskinen er over, forvandles liv og menneskehet fra krig, hat og adskillelse til fred, kjærlighet og til slutt en sunn sameksistens for hverandre og hverandre.

Ifølge Kernberg (1998) uttrykker den undertrykte ubevisst seg i adferdsmønstre der relasjoner kan lide eller endte i separasjon og skilsmisse. Her er dilemmaet: Hver person vil gjøre godt for forholdet sitt, men føler seg tilbake av hans undertrykte bevisstløse. Tiltak av denne typen blir dermed stort sett umulig (ibid.).

2.1 Mellommenneskelige forhold

Å leve i gode relasjoner er en biologisk helsefaktor. All vår erfaring, alt vi lærer og opplever, er formet av mellommenneskelige forhold. Alle relasjoner lagres av nervecellene. Mental følelse, mental aktivitet behandles i organismer og oppleves enten som fysisk nedbør eller som mental frigjøring. Dysfunksjonalitet i et mellommenneskelig forhold øker risikoen for sykdom. Samfunns press for å utføre, partnerskapskonflikter samt konflikter i familien, arbeidsplassen fører til alarmreaksjoner av kroppen ( Klußmann & Nickel 2009).

2.2 Destruktive Infantile Behavioral Pattern

Løsninger for å overvinne destruktiv-infantile atferdsmønstre finnes i Müller-Prozzi (2002). For pasienten skal det på den ene siden være en vilje til å forandre seg og villigheten til å møte sine problemer gjennom kritisk selvrefleksjon. Som allerede nevnt kan man forestille seg den undertrykte ubevisste som et gravkammer der alle undertrykte traumer blir lagret. Med hensyn til gravkammermetaforen Müller-Prozzi (2002) forklares det at det for tiden er ubevisste oppførselsmønstre som befinner seg i depotet, som er merkbare i omverdenen. Disse utadvendte mønstrene brukes i psykoanalysen PA. Nevrotiske overføringsfenomener, som forekommer i form av fremskrivninger, gjennom ulike situasjoner som syndromer og forstås som overføring.

Fenomen av denne typen har en negativ innvirkning på mellommenneskelige forhold og korrelerer med personlighetsforstyrrelser, spesielt med borderline- type personlighetsforstyrrelser BPS (ibid.).

I henhold til definisjonen av ICD-10 kapittel V. (F) F60.31 og DSM-5 kode 301.83, foreslås det at de berørte har disse symptomene, atferdsforstyrrelsene og også mellommenneskelige forhold.Psykiatriske og psykoanalytiske metoder kan imidlertid spille en viktig rolle i helbredelsesprosessen, påvirket av personlig tro (Dilling et al., 2011).

2.3 Overvinne den undertrykte ubevisste

For å overvinne den undertrykte ubevisste, må terapi brukes. I terapi og terapeutisk prosess er det en sjanse til å avdekke og overvinne disse repressjonene. For å oppnå helbredelse er det viktig at de berørte vil bli behandlet, og en helbredelse forbundet med et positivt behandlingsforløp anses mulig.

For å oppnå en vellykket psykoterapi er forholdet mellom pasienten og terapeuten i forhold til: tillit, aksept og verdsettelse viktig for å gjøre det mulig å gjenopprette symptomene. Som en del av den terapeutiske prosessen er et bærekraftig forhold viktig, noe som kan ha en positiv effekt på helbredelsen (Böker 2006).

2.4   Terapi gjennom psykiatriske og psykoanalytiske metoder

Psykiatriske og psykoanalytiske metoder er opptatt av behandling av psykiske lidelser. Psykiatri som en viktig del av holistisk medisin er en avgjørelsesfaktor for diagnose og medisinering etter behov. Ideelt sett koordineres psykiatri og psykoanalyse. For psykiatriske behandlingsmetoder, lister Rüegg (2001) en rekke forskjellige behandlingsalternativer. Inkludert narkotika terapi, samt andre former for ulike psykiatriske metoder i polikliniske og inpatientområder, samt privat praksis.

De psykoanalytiske behandlingsmetoder inkluderer diagnoser av sykdommen og dens årsaker, som for eksempel undertrykt, ubevisste traumer, tidlig barndomsopplevelser og utvikling av nye traumer.Fremveksten av psykiske lidelser har en innflytelse på dannelsen av karakteristikker i det videre liv eller, ifølge Kernberg, de mellommenneskelige forholdene (Kernberg 1998).

De ovennevnte psykiatriske psykoanalytiske metodene skal nevnes innen diagnose og behandling, samt å håndtere. Min variert erfaring i ulike sykehus til psykiatriske avdelinger som Otto Wagner Hospital, Universitetssykehuset Vienna General Hospital, Barne- og ungdomspsykiatri Rose Hill Psychosozi Alen ambulanse favoritter, og min hverdag i egen praksis har vist at pasienter de som stoler på deres tro, kan lettes gjennom terapien og kunne klare behandlingen på kort tid.

De som ikke har den nødvendige betingede kunnskapen om sykdommer, deres utviklings- og behandlingsmuligheter, samt psykologiske, sosiale og materielle ressurser, er vanligvis overveldet med utfordringene i livet. Möller et al. Derfor pekte de på viktigheten av profesjonell hjelp i 1996, fordi de som rammes, fortsetter å lide av deres sykdommer uten at de har risiko for at de kommer til kroniske nivåer. Som følge av dette er slektninger forutbestemt til å være utsatt for sykdom, da de nesten ikke er i stand til å takle arbeid og privatliv. Dette følges av sosial tilbakegang (Möller et al., 1996).

For psykiatriske behandlingsmetoder finnes det en rekke forskjellige terapeutiske muligheter, som narkotikabehandlinger og andre former for ulike psykiatriske metoder i polikliniske og inpatientavdelinger på sykehuset og i privat praksis (Rüegg 2001). På betydningen av påvisning av infantil undertrykkelse ved psykoanalyse og i sammenheng med kristen tro, gir terapi gjennom psykiatriske og psykoanalytiske metoder et nytt aspekt av mellommenneskelige forhold

dar .

2.5  Amygdala anatomi

Amygdala er en viktig del av hjernen vår. Navnet Amygdala kommer opprinnelig fra gresk og betyr mandelkjerne / Corpus Amygdaloideum . Anatomisk er amygdala en del av det limbiske systemet.Plassert i den fremre delen av tinninglappen, det består av to tilsvarende kjernestrukturer før hippocampus nær nucleus caudatus, og på den nedre hornet av det laterale borehull. Amygdala kan deles inn i tre forskjellige soner:

Jeg..Basolateral Complex
Den inneholder de tre tilstøtende kjernekjernen basalis , lateral kjerne og basolateral kjerne .

II.Centromedial kjernegruppe
Består av sentrale kjerner og mediale kjerner (Putz & Pabst 2000)

III. Kortisk kjernegruppe

I det er kjernen corticalis . Tallrike nervefibre forbinder disse kjernegruppene med hverandre. Som et resultat, samhandler de med hverandre. Videre er amygdala forbundet med hjernestammen og diencephalonen, hvor hypothalamus og basale ganglia er lokalisert (Putz & Pabst 2000).

Fig. 1: Amygdala

Kilde: https://bit.ly/2qnoq

2.6 Fysiologi av amygdalaen

«Limbic systemet (» emosjonell intelligens «) inkluderer hippocampus, amygdala, gyrus cinguli . amygdala: I det er spor av erindring skiltet, om hendelser eller situasjoner er behagelige eller skadelige for organismen. «( Klußmann & Nickel 2009).

Fra et fysiologisk synspunkt, i Putz og Pabst , spiller amygdala en rolle i menneskelige følelser og kognitiv bevissthet. Den subkortiske amygdala er en del av det limbiske systemet og tilhører det viktigste senter for oppfatning. I tillegg til å regulere følelser, forbereder amygdala oss også på farer. I denne sammenheng har amygdala en vital funksjon. Det instinktive responsprogrammet styres i fare og gjennomføres i passende tiltak. Ofrene oppfatter denne prosessen som en overlevelsesstrategi.

På samme måte styrer den angst om følelsesmessig hukommelse, organiserer og utfører hastigheten gjennom til gjennomføring gjennom følelser gjennom amygdalaen. Hovedrollen amygdala er produksjon og behandling av angst, og de fysiske reaksjoner som er involvert. Deres ansvar er å dramatisk øke hjerterytmen i farlige situasjoner, som slutter å puste. Motorsystemet i hjernen utløses av amygdalaen. Ved å frigjøre adrenalin blir kroppen advart om truende situasjoner ved å kjempe eller flyveadferd (Putz & Pabst 2000).

Fig. 2 Fysiologien til Amygdala

Kilde https://bit.ly/2v7nYSG

Den instinktive kontrollen av angst passerer gjennom prefrontal cortex PFC i samarbeid med pyramidale og ekstrapyramidale systemet i forbindelse med amygdala. Hippocampus som et sentralt minne om følelser, spiller også en viktig rolle. Lammers påpeker at amygdala er i stand til å huske tidligere undertrykte følelsesmessige erfaringer inn i nutiden, i form av minner (Lammers 2007). Hele denne prosessen spiller en viktig rolle i mellommenneskelige forhold. Også, kan amygdala gjenkjenne visse følelser, for eksempel sinne eller angst, så vel som tidligere situasjoner, i erfarne nåværende situasjoner, gjenkjenne.Alle traumatiske barndomsopplevelser lagres av amygdalaen, men ble utilgjengelige for bevisstheten og senere sammenlignet med smertefulle hendelser. Derfor utløses til slutt fysiske tilstander av reaksjon av nevrotransmittere og hormoneltype.

F rühkindliche traumer kan komplisere møtet med nye kontakter og bli kjent med nye kontakter: Vi kunne for eksempel bli kjent med noen uten at vi merker det skaper en dårlig følelse, men vi vet ikke hvor den kommer fra. Dette fører til en fordømmelse av mennesket, hvorved vi ikke er klar over hva som egentlig forstyrrer oss om ham. Svaret finnes i undertrykte ubevisste, lagret i hippocampus. For Lammers kan dette tilskrives det faktum at vi tidligere har hatt en negativ opplevelse med folk hvis bilde minner oss om disse erfaringene og gjør det vanskeligere å lage nye kontakter (Lammers 2007).

En over-stimulering av amygdala fører til angst og panikkforstyrrelser. Disse symptomene oppfattes ubevisst uten minne om undertrykte, traumatiske hendelser. På den annen side har mangelfull funksjon av amygdala flere symptomer: autisme, vanskeligheter med å konsentrere seg, depresjon, posttraumatisk stressforstyrrelse og narkolepsi. Hvis amygdala er svekket av mangel på forsyning, så vel som genetisk, har ramte pasienter problemer med å lese følelser i ansikter. Pasientene føler seg spesielt ikke engstelig og kan ikke gjenkjenne dem i andre. Som nevnt ovenfor spiller amygdala en rolle ikke bare i emosjonelle, rasjonelle prosesser, men også i intuisjon og kommunikasjon blant mennesker ( Klussmann & Nickel 2009).

Univ. Prof. Dr. Andrawis